Social media

Zoeken

Better Bakhuzen

Partoer heeft met veel enthousiasme, plezier en met een positief kritische houding meegewerkt aan de eerste twee fases van het project Better Bakhuzen. Doel van dit project is: het ‘upgraden’ van Bakhuizen. De aantrekkelijkheid van Bakhuizen staat namelijk onder druk.

Onafhankelijke partij

Voor Partoer was een belangrijke rol weggelegd om dit project als onafhankelijke partij te faciliteren. Zo waren Jan Rodenhuis en Eelke van der Veen van Partoer verantwoordelijk voor de planning, de organisatie van bijeenkomsten, agendering, verslaglegging en het maken van een eindrapport voor fase 1 en fase 2. Op deze manier konden de medewerkers van Partoer veel werk uit handen nemen voor de deelnemende partijen, te weten Dorpsbelang Bakhuizen, Streekwurk Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wonen Zuidwest Friesland en Miks Welzijn. Daarnaast leverde Partoer kennis, ervaring en expertise op het gebied van leefbaarheid.

Resultaten

Bijzonder was de hoge opkomst tijdens de dorpsbijeenkomst op 24 februari 2016 voor het project Better Bakhuzen. Ruim honderd ‘Bakhústers’ gaven gehoor aan de uitnodiging en gingen enthousiast en positief kritisch aan de slag met het project. Maar liefst veertig mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de werkgroepen voor het project Better Bakhuzen. Fase 1 en fase 2 hebben uiteindelijk vier concrete voorstellen opgeleverd die door de inwoners van het dorp verder worden uitgevoerd. Het gaat om:

  • Behoud en versterking sociale en economische leefbaarheid
  • Het dorp een centrum geven
  • Opwaardering bedrijventerrein
  • Aanpak entrees, routes en paden

Meer informatie?

Voor het rapport dat Partoer heeft gemaakt over Better Bakhuzen (fase 1 en 2), zie bijlage. Om het proces verder te volgen, zie: www.bakhuizen.nl. Voor een filmpje over fase 1 van het project, zie: https://youtu.be/XbBghFXk-W0.

 

Partner(s): 
Gemeente De Fryske Marren
better_bakhuzen_-_rapport_partoer_april_2016.pdf
Bijlage: better_bakhuzen_-_rapport_partoer_april_2016.pdf