Social media

Zoeken

Beleidsevaluatie Schuldhulpverlening

In opdracht van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben wij onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening. Aanleiding voor de beleidsevaluatie is het voornemen van beide gemeenten om ten aanzien van schuldhulpverlening met elkaar nieuw beleid te ontwikkelen.

Voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel was het belangrijk om een onafhankelijke partij in te huren om de evaluatie uit te voeren. Juist omdat er twee verschillende gemeenten bij betroken waren die de schuldhulpverlening elk op hun eigen manier hebben ingevuld.

Aan de hand van het rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek is opgesteld, kunnen de gemeenten nieuwe beleidsplannen maken. Projectleider Chris Koopmans noemt het een helder en goed verhaal. Hij kijkt terug op een prettige en constructieve samenwerking met Partoer.