Social media

Zoeken

Bûtengewoan Berikber

In de regio Noardwest Fryslân hebben wij het project Bûtengewoan Berikber, over de bereikbaarheid van het Friese platteland, uitgevoerd. De ideeën zijn opgeleverd aan de provincie Fryslân.

Aanleiding voor dit project is dat buslijnen op het platteland het steeds minder goed doen. Het was onze uitdaging om zoveel mogelijk creatieve, innovatieve ideeën op te halen om de regio Noardwest Fryslân in de toekomst bereikbaar te houden. 

Hiervoor hebben we interviews in bussen gedaan om de ervaringen van reizigers in kaart te brengen. Daarnaast hebben we tijdens scholensessies met scholieren gebrainstormd over vervoersoplossingen. Ook spraken we met ouderen tijdens ouderensessies en organiseerden we dorpensessies verspreid over de regio.

Goede ideeën worden in de praktijk getest. Bij succes wordt het idee meegenomen in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. Deze gaat per december 2022 in.

 

Partner(s): 
Provincie Fryslân