Social media

Zoeken

Atlas van Waadhoeke

Voor de nieuwe gemeente Waadhoeke brachten wij de feiten en cijfers in beeld in de ‘Atlas van Waadhoeke’. Waadhoeke is ontstaan na een fusie tussen de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel. Daardoor is er een nieuw gebied ontstaan met nieuwe grenzen.

Om bestuurders, medewerkers en inwoners te helpen de gemeente Waadhoeke beter te leren kennen heeft de gemeente ons gevraagd om samen met hen een document te maken dat verdeeld is in verschillende thema’s, zoals wonen, onderwijs en voorzieningen.

De gemeente is zeer tevreden over het resultaat.  ,,De Atlas is prachtig opgemaakt en nodigt uit om te lezen’’, aldus gemeentesecretaris Annet Doesburg. Zij zou andere (nieuwe) gemeenten aanraden om een soortgelijke Atlas te laten maken.

Er wordt inmiddels gewerkt aan een vervolg op de Atlas voor de gemeente Waadhoeke.

Partner(s): 
Gemeente Waadhoeke
waadhoeke_atlas.pdf
Bijlage: waadhoeke_atlas.pdf