Social media

Zoeken

Anticiperen op leerlingenkrimp

Partoer heeft het project ‘Anticiperen op leerlingenkrimp in het voortgezet onderwijs’ uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân. Partoer heeft in kaart gebracht wat de omvang is van de leerlingenkrimp in het voortgezet onderwijs voor de verschillende onderwijsvoorzieningen. Ook is per regio aangegeven welke gevolgen de leerlingenkrimp heeft voor het voortgezet onderwijs in Fryslân en welke oplossingen kansrijk zijn voor de toekomst.

Zo blijkt uit de zogenaamde Houtskoolschets van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) Noordoost Fryslân dat het voortbestaan van de  verschillende onderwijssoorten op termijn onder druk komt te staan. De zware leerlingenkrimp geldt in het bijzonder voor het vmbo en het vwo. Op grond van de uitwerkingen zijn de verschillende partijen (onderwijs, overheid en ondernemers) met elkaar in gesprek gegaan om samen te werken aan oplossingen die belangrijk zijn voor de regio.

Partner(s): 
Provincie Fryslân
heerenveen_eo.pdf
Bijlage: heerenveen_eo.pdf
no_fryslan_.pdf
Bijlage: no_fryslan_.pdf
nw_fryslan.pdf
Bijlage: nw_fryslan.pdf
zo_fryslan.pdf
Bijlage: zo_fryslan.pdf
zw_fryslan.pdf
Bijlage: zw_fryslan.pdf