Social media

Zoeken

Amateurkunst in beweging

In opdracht van Keunstwurk heeft Partoer onderzoek gedaan naar de vernieuwingskracht van amateurkunstverenigingen in Fryslân.

In Fryslân worden de amateurkunsten volop beoefend. Er zijn talloze verenigingen, groepen en beoefenaars die zich bezighouden met muziek, theater, dans en andere kunstzinnige activiteiten. Doel van ons onderzoek was inzicht te krijgen in de aard van de producties die de Friese amateurkunstverenigingen- en groepen uitvoeren. Zo ontstaat er een beeld van wat er allemaal gebeurt op het gebied van amateurkunst in Fryslân.

Keunstwurk wilde met name graag weten of de verenigingen of groepen bezig zijn met vernieuwende activiteiten en maatschappelijk relevante activiteiten. Uiteindelijk was het doel inzicht te krijgen in waar de verenigingen of groepen behoefte aan hebben in het opzetten van hun activiteiten. Met de uitkomsten van het onderzoek kan nieuw beleid ontwikkeld worden, dat (nieuwe) initiatieven in de amateurkunsten stimuleert.

Partner(s): 
Keunstwurk
rapportage_keunstwurk_.pdf
Bijlage: rapportage_keunstwurk_.pdf