Social media

Zoeken

Aanbod Jeugdhulp

De gemeente Smallingerland heeft Partoer gevraagd een nieuw overzicht te maken van alle aanbieders van jeugdhulp die provinciaal en lokaal zijn ingekocht. Het overzicht bevat de contactgegevens in een heldere en geordende opmaak van alle aanbieders, welke gecategoriseerd zijn in de volgende sectoren: Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugd-AWBZ (extramuraal en intramuraal) en Jeugd-GGZ (generalistische basis- en specialistische GGZ). 

Aanleiding is dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd. Dit betekent dat gemeenten zelf contracten af moeten sluiten met aanbieders van jeugdhulp. In Friesland wordt de specialistische jeugdhulp deels gezamenlijk door de 24 Friese gemeenten ingekocht én deels door gemeenten zelf.

Wij hebben de gemeente Smallingerland een digitale uitgave geleverd in Pdf-formaat met daarin opgenomen een overzicht van de aanbieders jeugdhulp met de contactgegevens onderverdeeld in de sectoren Jeugd- en Opvoedhulp, Jeugd-AWBZ (extramuraal en intramuraal) en Jeugd-GGZ (generalistische basis- en specialistische GGZ). De lijst wordt aangevuld met een overzicht Jeugdzorg Plus, Veilig Thuis Friesland, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en crisishulp.  

Eerder heeft Partoer in opdracht van Zorg voor Jeugd Fryslân een overzicht gemaakt van de provinciaal ingekochte aanbieders. Dit overzicht, ook wel ‘menukaart’ genoemd, werd onder andere door gebiedsteams gebruikt.

Voor meer informatie of vragen over dit onderzoek kunt u contact met ons opnemen.

Partner(s): 
Gemeente Smallingerland