Social media

Zoeken

Partoer, uw onderzoeksbureau in Friesland

Partoer levert een groot onderzoeksaanbod. Van kwalitatief tot kwantitatief, van rekenkameronderzoek tot panelonderzoek, evaluerend onderzoek, monitoring en cliëntervaringsonderzoek. Het realiseren van betrokkenheid, dat is onze expertise.  

Wij bieden inzichten waar u echt wat mee kunt. Zodat we samen kunnen werken aan een mooier Fryslân. Een plek waar iedereen mee kan doen. Dat is wat ons allemaal drijft!

Onderzoek door Partoer? Dan krijgt u:

  • Betrokken onderzoekers die weten wat er speelt en wat werkt in Fryslan. We kennen de cultuur en de mensen en spreken de taal.
  • Hoge respons, ook van doelgroepen die lastiger te bereiken zijn.
  • Het verhaal achter de cijfers
  • Vernieuwende onderzoeksoplossingen
  • Concrete en implementeerbare aanbevelingen
  • Laagdrempelig, betrouwbaar en gedegen onderzoek

Cijfers op nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau: wij rangschikken ze voor u en presenteren ze op een manier die voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is.

Wij monitoren ingezet beleid voor u. Monitoring versterkt de transparantie en maakt kosten en effecten inzichtelijk.

Wilt u weten hoe een buurt, wijk of dorp de eigen leefbaarheid ervaart? Onze buurtmeter geeft snel en eenvoudig inzicht.

Wat vinden de inwoners van uw gemeente? Partoer kan een lokaal burgerpanel voor uw gemeente opzetten.  

Wij helpen gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Wilt u uw beleid of door u ingezette werkwijzen en projecten evalueren? Dan kunnen wij een evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. 

Prognoses en scenario’s kunnen van belang zijn bij keuzes die te maken hebben met krimp, schaarste, maar ook bij herindelingen. Wij analyseren trends in uw gemeente,...

Als gemeente(raad) wilt u weten wat de resultaten en effecten zijn van uw beleid. Is het beleid doeltreffend, doelmatig en rechtmatig? Partoer staat rekenkamers en...

Als gemeente staat u voor de uitdaging uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet wat...

Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ook...