Social media

Zoeken

Ondernemerspeiling (VNG Realisatie)

Veel gemeenten zijn bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ook zorgen ondernemers voor dynamiek en bedrijvigheid in gemeenten. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij. Partoer voert ondernemerspeilingen voor VNG Realisatie (voormalig KING) uit.

Wat is de Ondernemerspeiling?

De Ondernemerspeiling wordt uitgezet via een standaardvragenlijst. Het is mogelijk om deze modelvragenlijst nog aan te vullen met lokale vragen. De resultaten uit het onderzoek bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer – gemeente, economisch beleid en vestigingsklimaat.

Waar staat uw gemeente?

De resultaten van elke uitgevoerde Ondernemerspeiling worden gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl. Hier kunnen ook resultaten van andere gemeenten worden ingezien zodat gemeenten resultaten kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren.