Social media

Zoeken

Zo krijg je meer zicht op mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een belangrijke groep in onze samenleving en hun rol zal de komende tijd alleen maar belangrijker worden. Gemeenten hebben vaak weinig zicht op de mantelzorgers die in hun gemeente wonen. Het gevolg is dat ze ook niet goed weten wat mantelzorgers nodig hebben en hen ook niet adequaat kunnen ondersteunen.

Mantelzorgpanel

Om dat inzicht te krijgen, hebben de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Schiermonnikoog en Ameland Partoer gevraagd hier onderzoek naar te doen. Partoer heeft daarom een mantelzorgpanel opgestart: de mantelzorgers hebben een aantal keer per jaar een vragenlijst over een bepaald thema ontvangen. Thema’s die aan de orde zij gekomen zijn: eenzaamheid, de eigen gezondheid, wonen en mantelzorg & informatievoorzieningen.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met jonge mantelzorgers (17 tot 22 jaar), omdat dit toch een hele specifieke doelgroep is. Hiervan is een aparte rapportage gemaakt. Deze gesprekken hebben de gemeenten veel achtergrondinformatie en inzichten opgeleverd. Deze informatie is gedeeld met het college van burgemeester en wethouders en vervolgens met de gemeenteraad.

De gemeenten hebben naar aanleiding van het mantelzorgpanel een veel beter beeld gekregen van wat er speelt onder mantelzorgers. Zij weten nu wat er goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Ook hebben zij inzicht gekregen in de ervaringen en behoeftes van mantelzorgers. Hiermee kunnen zij hen beter ondersteunen.

Partoer helpt u verder

Heeft uw gemeente ook behoefte aan inzicht in de wensen en behoeftes van uw mantelzorgers? Neem dan contact op met Partoer en wij gaan graag met u in gesprek.

 

 

Ander nieuws