Social media

Zoeken

Wmo-uitgaven in Franeker hoog door GGZ-geschiedenis

Dat het aantal cliënten met Wmo-begeleiding in Franekeradeel veel hoger is dan in de omliggende gemeenten heeft te maken met de lange geschiedenis die Franeker heeft met psychiatrische zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Partoer.

De geschiedenis van de psychiatrische zorg in Friesland is nauw verbonden met de stad Franeker. Al vanaf 1851 worden psychiatrische patiënten opgevangen in het centrum van Franeker. Daarnaast vormde het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker een belangrijk fundament voor de huidige Stichting GGZ Friesland.

Veel mensen met GGZ-verleden

Uit het onderzoek van Partoer blijkt dat veel mensen met een GGZ-verleden in Franeker blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat veel zorgaanbieders zich ook in deze stad vestigen, waardoor het aanbod hoger wordt. Dit trekt nog weer meer mensen die hulp nodig hebben naar  Franeker. Volgens projectleider Sjoerd IJdema van Partoer blijkt uit het onderzoek dat GGZ-patiënten zich graag vestigen in Franeker omdat ze zich hier geaccepteerd voelen. ,,De inwoners van deze stad zijn wel wat gewend en kijken niet zo gauw ergens vreemd van op. Dat de acceptatie hoog is, geeft mensen met psychische problemen een goed gevoel om in Franeker te wonen’’, aldus IJdema.

Kosten Wmo-begeleiding hoog

Het aandeel Wmo-gebruikers is in de gemeente Franekeradeel ongeveer 40 procent, terwijl dat percentage in de andere gemeenten in Noordwest Fryslân tussen de 25 en 30 procent ligt. De gemeente Franekeradeel wilde weten waarom het aantal cliënten in deze gemeente zo hoog is en hoe het komt dat er een afwijkend patroon zware zorg is. Een gevolg hiervan is namelijk dat de kosten voor Wmo-begeleiding voor de gemeente Franekeradeel erg hoog zijn.

Niet tijdelijk

Nu de oorzaak bekend is, kan de gemeente daarop anticiperen. Voordeel daarbij is dat het gebiedsteam in Franeker goed functioneert. Daarmee zit de gemeente er dicht op en kunnen de inwoners snelle en adequate ondersteuning verwachten. Onderzoeker Lotte Piekema: ,,De gemeente weet nu dat deze hoge kosten niet tijdelijk zijn. Daar kunnen ze op inspelen. Het hebben van een goed gebiedsteam is daarbij een belangrijk voordeel.’’

De gemeente Franekeradeel is blij dat nu duidelijk is waarom de Wmo-uitgaven in deze gemeenten zo hoog zijn. Ook met het oog op de aankomende fusie met is het belangrijk om te weten waarom het aantal cliënten met Wmo-begeleiding in Franekeradeel hoger is dan in andere gemeenten.

Ander nieuws