Social media

Zoeken

Werken aan verbinding tussen huisarts en gebiedsteam

Werken aan de verbinding tussen huisarts en gebiedsteam

Na een lange aanloopperiode gaat de pilot ‘Verbinding tussen huisartsen en gebiedsteams’ van start. Huisartsen krijgen steeds vaker patiënten op het spreekuur die letterlijk ziek zijn van een ‘sociaal probleem’. Een huisarts kan dat probleem zelf niet oplossen en verwijst de patiënt door naar zorgaanbieders die zij kennen. Het gebiedsteam is niet altijd een logische keuze voor de huisarts. De contacten met de gebiedsteams verlopen niet altijd soepel en gestructureerd. Men vindt elkaar niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat beide elkaar snel weten te vinden, elkaar kennen en weten wat men kan. Als de huisarts via zijn eigen verwijssysteem kan verwijzen naar het gebiedsteam, los je in één keer veel problemen op.  Daar is met name de patiënt bij gebaat. Maar ook het gebiedsteam is gebaat bij een goede doorverwijzing van de huisarts, zo kan de juiste hulp op de juiste plek geboden worden.

Friese Huisartsen

Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging voert Partoer dit project uit. Ook Zorgdomein is aangesloten.  Zorgdomein is het digitale instrument dat de huisartsen gebruiken om door te verwijzen. Het idee is om dit systeem uit te breiden met de optie om door te verwijzen naar het lokale gebiedsteam.

Wat zijn de voor- en nadelen, wensen en behoeften?

Partoer gaat bij twee gemeenten die al met Zorgdomein werken, de voor- en nadelen in beeld brengen. Bij twee gemeenten die nog niet met Zorgdomein werken gaat Partoer de wensen en behoeften over de verbinding tussen gebiedsteams en huisartsenpraktijken in kaart brengen. We kijken bij huisartsen, gebiedsteams en beleidsmedewerkers in de keuken om zo alle voor- en nadelen in beeld te brengen.

Het resultaat

Dit onderzoek levert een factsheet op waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan over het gebruik van het programma van Zorgdomein en de resultaten daarvan. Daarnaast wordt in beeld gebracht hoeveel doorverwijzingen er gedaan worden en welke dat zijn bij de gemeenten die al gebruik maken van het systeem.

Het project wordt gefinancierd door Stichting De Friesland

 

Ander nieuws