Social media

Zoeken

Werken aan kwaliteit Wmo/Jeugd/Participatie

De zorgtaken die gemeenten hebben bieden veel aanknopingspunten om werk te maken van kwaliteit. Taken als cliëntervaringsonderzoek, resultaatmeting en toezicht zijn waardevolle instrumenten om te leren van wat er wel en niet goed gaat en om aan verbetering van de kwaliteit te werken.

Om ervoor te zorgen dat inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen nog beter ondersteund en geholpen worden, helpen wij gemeenten graag bij het verbeteren van de kwaliteitsinstrumenten. Denk aan de volgende manieren:

Cliëntervaringsonderzoek

Voor het cliëntervaringsonderzoek passen wij de modelvragenlijst toe of maken wij een vragenlijst op maat. Daarnaast vinden wij de context van de indicatoren en de verhalen van mensen erbij minstens zo belangrijk om een afgewogen oordeel te kunnen geven over de kwaliteit. Met kwalitatief cliëntervaringsonderzoek geven we u zicht op de ervaringen en oordelen van cliënten en zoomen we in op thema’s en doelgroepen. Ook kunnen wij de respons van het cliëntervaringsonderzoek verhogen.

Resultaatmeting

U wilt als gemeente kunnen sturen op resultaat en effect. Maar hoe meet u doelen zoals ‘meer zelfredzaamheid’ en ‘meer mantelzorg’? Wij ondersteunen bij het bepalen van gewenste resultaten en (outcome)criteria om resultaten te meten. Om de benoemde effecten te onderzoeken is ook hier het verhaal van de cliënten van belang.

Meer weten? Neem contact op met Alies Hoitsma.

Ander nieuws