Social media

Zoeken

Wat voor woonwensen hebben jongeren in Harlingen?

Wij doen onderzoek naar de woonbehoefte onder jongeren tussen de 17 en 23 jaar in Harlingen. De Bouwvereniging en gemeente Harlingen willen inzicht in de wensen en ideeën van jongeren op het gebied van wonen. De uitnodiging valt 25 mei bij de jongeren op de deurmat.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de Bouwvereniging en gemeente willen weten of de vraag naar woningen van jongeren in Harlingen past bij het aanbod. Als dit niet het geval is kunnen de partijen hierop inspelen. ,,Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de enquête invullen. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van de wensen van de jongeren. Op basis daarvan gaan de gemeente en de bouwvereniging verder met elkaar in gesprek en kunnen ze afspraken maken’’, aldus onderzoeksleider Sjoerd IJdema van Partoer. 

Panelgesprekken

Naast het uitvoeren van de enquête voert Partoer ook deskresearch uit en er wordt een factsheet gemaakt, met daarin feiten over het aantal jongeren, het inkomen, de leeftijden, enzovoort. Vervolgens gaan we met de jongeren in gesprek, zodat we nog meer een verdiepingsslag kunnen maken. De jongeren kunnen zich hier tijdens het invullen van de enquête voor opgeven. Deze panelgesprekken vinden nog voor de zomer plaats.

Enquête

Je kunt meedoen door de enquête voor 15 juni 2019 online in te vullen. Dit kan op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Via de onderstaande link kun je bij de enquête komen. De inlogcode staat in de brief die de jongeren zaterdag krijgen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. De gegevens die je invult worden anoniem behandeld.  

Website: www.partoer.nl/woonbehoefte

Heb je vragen over het onderzoek? Dan kun je contact opnemen met Sarah Zandboer van de gemeente Harlingen via 140517 of s.zandboer@harlingen.nl Heb je vragen over de enquête, dan kun je contact opnemen met Lotte Piekema van Partoer via 06 15 42 36 54 of lpiekema@partoer.nl

 

Ander nieuws