Social media

Zoeken

Wat voor ervaringen hebben uw inwoners met schuldhulpverlening?

Het evaluatieonderzoek dat wij voor de gemeente Smallingerland hebben uitgevoerd naar het Ping-loket is afgerond. De komende tijd nemen Els Hiemstra en Gerjanne Hoekstra contact op met andere gemeenten over schuldhulpverlening.

Onlangs bleek dat veel burgers die schuldhulpverlening nodig hebben die niet krijgen van hun gemeente. Hoe is het eigenlijk gesteld met de toegang van schuldhulpverlening in Friese gemeenten? Wie zijn de klanten? En hoe ervaren zij de hulp die ze krijgen? 

Wij kunnen onderzoeken wat de ervaringen van inwoners zijn met gemeentelijke schuldhulpverlening. Verder kunnen wij inzicht geven in verschillende klantengroepen en het bereiken van alle doelgroepen.

 

 

 

Ander nieuws