Social media

Zoeken

Wat voor ervaringen hebben klanten met Keunstwurk?

Keunstwurk is dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in de provincie Fryslân. Maar wat voor ervaringen hebben klanten met Keunstwurk? Wij hebben het onderzocht.

Keunstwurk wil graag meer zicht hebben op de ervaringen van haar klanten zodat ze hun beleidsplannen daarop kunnen aanpassen. Dit is onder andere nodig om verantwoording af te leggen richting de provincie Fryslân die subsidieverstrekker is. De klanten van Keunstwurk zijn zowel amateurs als professionals in de beeldende kunst, theater, dans en muziek.

Om de ervaringen van klanten die gebruik maken van de dienstverlening van Keunstwurk in beeld te brengen hebben wij een klantervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van een enquête.

De resultaten zijn verwerkt in een factsheet. Keunstwurk wil de klantervaringen vanaf nu jaarlijks in beeld brengen, zodat zij op basis daarvan haar organisatie en dienstverlening kan inrichten.

Wilt u ook een klantervaringsonderzoek laten uitvoeren? Als onderzoeksbureau adviseren wij u graag.

 

Ander nieuws