Social media

Zoeken

Wat hebben HB-kinderen en kinderen met TOS nodig?

Partoer gaat voor Adenium onderzoeken wat de behoefte aan ondersteuning is bij voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (HB-onderwijs) en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Adenium is een jonge organisatie, die is ontstaan vanuit de scholenkoepels PCBO Smallingerland en OPO-Furore. De collectieve ambitie die Adenium wil waarmaken is: ‘Kindcentra waar je leert te leren en het leven leert te leven’. Deze ambitie sluit prachtig aan bij het motto van Partoer: ‘De mens als maat’.

Wat houdt het onderzoek in?

Partoer werkt in deze opdracht samen met stagiaires van de opleiding Onderwijskunde, zij gaan als eerste de literatuurstudie doen. Daarna gaan we door middel van enquêtes en verdiepende gesprekken ons richten op de behoeften van het kind, de ouders, maar ook van leerkrachten, intern begeleiders, schooldirecteuren en het bestuur (zowel het eigen bestuur als besturen van scholen in de regio). Welke behoeften zien wij bij deze kinderen, in welke mate kunnen scholen op dit moment in die behoeften voorzien en wat is er eventueel nodig om HB-kinderen en kinderen met een TOS nog beter te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling?

Resultaat

De literatuurstudie, de enquêtes en de verdiepende gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot een toegankelijk geschreven rapportage. Hierin worden de resultaten en analyse van de digitale enquêtes en de gesprekken weergegeven. Er worden conclusies en algeme aanbevelingen gedaan op basis van de resultaten. Hiermee kan Adenium verdere adviezen opstellen voor de scholen.

Ander nieuws