Social media

Zoeken

Waar verliest het onderwijs kinderen?

In Nederland is er onderwijs voor iedereen en op ieder niveau. Goed onderwijs is nodig om jongeren de kans te geven zelfstandig te kunnen functioneren in een steeds complexere wereld. Niet iedereen leert deze vaardigheden echter in dezelfde mate en zeker niet wanneer een jongere vroegtijdig stopt met de opleiding. Het is dus van groot belang om de vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) in beeld te krijgen.

Samenwerking met Friesland College

Partoer heeft voor het Friesland College alle cijfers over dit onderwerp verzameld en daar een factsheet van gemaakt. Het onderzoek richtte zich op jongeren van 15 tot 23 jaar. Dit zijn veelal jongeren in het vervolgonderwijs en het Mbo, maar ook jongeren die thuis zitten of via een Wmo of Jeugdindicatie op een dagbesteding zitten. Dit overzicht dient als startpunt om dieper op het vraagstuk in te gaan.

Hoe nu verder?

Deze factsheet is te gebruiken als onderlegger om het gesprek met het scholen, RMC’s en gemeenten over deze jongeren aan te gaan en als startpunt voor eventueel verder onderzoek. Doordat er nu te weinig zicht is op de situatie, is ook de omvang en de relevantie van het probleem onvoldoende in beeld. Dit onderzoek kan helpen het probleem te agenderen met als uiteindelijke doel om de kinderen en jongeren die we ‘verliezen’ in beeld te krijgen.

Lees meer

Ander nieuws