Social media

Zoeken

Waadhoeke wil inzicht in opbrengsten welzijnswerk

PARTOER_gemeente_Waadhoeke

‘Wat zijn de opbrengsten van het welzijnswerk en in welke mate dragen deze bij aan het algemene doel van gemeente Waadhoeke en haar inwoners?’ Dit is de belangrijkste vraag tijdens het onderzoek ‘Welzijnsmonitor Waadhoeke’.

Het algemene doel in gemeente Waadhoeke met betrekking tot inwoners is dat ze gezond leven en maatschappelijk actief zijn. Het welzijnswerk (De Skûle) is steeds verder geprofessionaliseerd. Er bestaat nu de behoefte aan inzicht in de opbrengsten van het werk dat wordt verricht.

In dit onderzoek is zowel welzijnswerk De Skûle als gemeente Waadhoeke meegenomen in het proces. Het is een gezamenlijk product geworden. In eerste instantie is het thema ‘jongeren’ gekozen als startpunt. Geleidelijk worden andere thema’s toegevoegd. De monitor is interactief. Dit wil zeggen dat tussentijdse aanpassingen mogelijk zijn.

Uiteindelijk beschikken de gemeente Waadhoeke en De Skûle over een welzijnsmonitor die is opgesteld in overleg met betrokken professionals. De monitor kan worden ingezet om inzicht te krijgen in de activiteiten en middelen die worden ingezet en de resultaten die daarmee worden bereikt. Dit inzicht kan tevens worden gebruikt om het welzijnswerk verder te ontwikkelen en eventueel een verbeterslag te realiseren. De opbrengsten worden opgeleverd in factsheets.

 

Ander nieuws