Social media

Zoeken

Vrijwilligersacademie Fryslân krijgt € 20.000,- van Oranje Fonds

Het Oranje Fonds geeft een bijdrage van € 20.000,- over een periode van één jaar voor het opzetten van een Friese Vrijwilligersacademie.

De doelstellingen van de Vrijwilligersacademie Fryslân zijn:

  • Beter toerusten van vrijwilligers en mantelzorgers door kennis, ervaring en scholing.
  • Het scholingsaanbod in Fryslân te bundelen en gericht uit te zetten in de provincie.
  • Versterken van het vrijwilligersbeleid van gemeenten en organisaties ten aanzien van scholing.
  • Efficiënter benutten en uitwisselen van de reeds aanwezige kennis, ervaring, trainers en trainingsfaciliteiten in de provincie.

Concreet betekent het dat er op korte termijn een website komt met overzicht van aanbod in trainingen voor vrijwilligers en organisaties. Trainingen voor vrijwilligers bij verenigingen, mantelzorgers en mensen die zich via vrijwilligerswerk ontwikkelen in uitkeringssituaties. Organisaties en gemeenten kunnen de trainingen inkopen en laten organiseren door de Academie. Ook zullen veel organisaties hun al ontwikkelde trainingen inbrengen in het aanbod op de website.

De reacties op de Vrijwilligersacademie zijn positief, veel organisaties en instellingen willen meedoen en gaan ook financieel bijdragen. Nu het beroep op vrijwilligers toeneemt is er veel behoefte aan de diensten van de Vrijwilligersacademie. Dat bleek uit onderzoek dat Partoer het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Partoer is nu druk bezig om de Vrijwilligersacademie op te bouwen en al in het najaar de eerste activiteiten op te starten. De bedoeling is dat er een breed gedragen organisatie ontstaat voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de provincie.

Naast het Oranje Fonds is er ook een toezegging van het VSBfonds. Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ander nieuws