Social media

Zoeken

Vrijwilligers Academie Fryslân gaat vrijwilligers opleiden voor CH2018

In 2018 is Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In dat jaar bruist het in Fryslân van de activiteiten. Om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn is er een projectgroep opgericht, bestaande uit Vrijwilligers Academie (VA) Fryslân, WELLZO, gemeente Leeuwarden, Regelpunt en Merkmakers.  

WELLZO zorgt in samenwerking met de Friese vrijwilligerscentrales, sociale wijkteams en gemeentelijke sociale diensten voor de werving en selectie van de zogenaamde FRIJ-STIPERS. De Vrijwilligers Academie Fryslân verzorgt een scholingsaanbod dat aansluit bij de taken en werkzaamheden waarvoor vrijwilligers worden gezocht.

Hoewel 2018 nog ver weg lijkt, start de werving en scholing van de vrijwilligers al in 2016. Het Fries Straatfestival en het Oranjewoudfestival zijn de eerste festivals waar de ‘FRIJ-STIPERS’ aan de slag gaan als parkeerwachter, horecamedewerker, gastheer en/of gastvrouw, cateringrunners en bouwers en sjouwers. De studenten van de Stenden Hogeschool helpen mee aan het ontwikkelen van wervings- en selectie-instrument en een passend trainingsaanbod voor de FRIJ-STIPERS.

De Vrijwilligers Academie is begin 2016 van start gegaan en is een initiatief van Partoer.

Meer informatie: tel: 058-3030134 of info@vafryslan.nl

Zie ook: www.vrijwilligersacademiefryslan.nl  

Ander nieuws