Social media

Zoeken

Toch belangstelling voor Friese plan laaggeletterden

De eindstrijd was spannend, maar helaas heeft Team Fryslân het net niet gehaald om de wedstrijd rondom laaggeletterdheid te winnen. Wel hebben de laaggeletterden die het plan onder begeleiding van het Friesland College en Partoer bedacht hadden, dinsdagavond een certificaat, taart en felicitaties ontvangen. In totaal deden tien groepen laaggeletterden uit heel Nederland mee aan de wedstrijd.

De provincie Fryslân heeft aangegeven het plan van de laaggeletterden prachtig te vinden en legt het voor aan de Stuurgroep Laaggeletterdheid. Vervolgens wordt dan gekeken hoe het idee van de laaggeletterden in de praktijk kan worden toegepast.

Dankzij de wedstrijd Tel Mee Met Taal van het landelijke kennisinstituut en adviesbureau Movisie is de laaggeletterdheid in Fryslân weer opnieuw onder de aandacht gebracht. Inmiddels hebben verschillende Friese gemeenten ons gevraagd actuele cijfers en feiten over laaggeletterdheid in hun gebied in kaart te brengen.

Eerder bleek uit dit onderzoek dat wij uitvoerden dat de laaggeletterdheid in Fryslân hoog is.

 

Ander nieuws