Social media

Zoeken

Tijd voor Dorpsspiegels Opsterland 5.0

Voor de gemeente Opsterland gaan we de vijfde editie van de Dorpsspiegels houden. De gemeente Opsterland zet sinds 2006 iedere vier jaar een enquête uit onder de bewoners van alle dorpen onder de naam ‘Dorpsspiegels’, de laatste editie dateert van 2018. De dorpsspiegels laten per dorp zien wat er leeft in de dorpen: Voelen inwoners zich veilig? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp? Is het er prettig wonen? Daarnaast wordt in de dorpsspiegel aandacht besteed aan de bevolkingssamenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen. 

Voor de zomer van 2022 ontvangen alle inwoners van de gemeente Opsterland een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. De vragenlijst van deze editie zal iets anders zijn dan voorgaande jaren. De basis is de eerdere vragenlijst, maar deze wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie van de gemeente Opsterland. Waar nodig worden nieuwe vragen toegevoegd. Behalve de vragenlijsten worden er per dorp ook meerdere gesprekken gevoerd. Het resultaat is een overkoepelend inzicht in de leefbaarheid van de dorpen: welke onderdelen zijn volgens inwoners goed op orde en op welke onderdelen is verbetering mogelijk?

Ander nieuws