Social media

Zoeken

Terugblik twee jaar Maatschappelijke Dienst Tijd

In 2019 raakte Partoer betrokken bij een subsidieaanvraag bij ZonMw voor het project Maatschappelijke Dienst Tijd in Noord-Fryslân. Samen met Wietske de Koe van de gemeente Noardeast-Fryslân is de aanvraag voor MDT ‘Zoek het uit!’ ingediend en toegekend in 2019. Nu twee jaar later is MDT een project dat zich langzaam maar zeker uitrolt over heel Fryslân. Recent is bekend geworden dat ZonMw opnieuw voor twee jaar subsidie beschikbaar heeft gesteld voor het project. Dat betekent dat iedere acht weken een nieuwe groep kant starten.

Wat betekent een plek bij Maatschappelijke Dienst Tijd?

  • Bij een MDT-plek lopen jongeren mee binnen een bedrijf of organisatie, zodat ze ervaring opdoen en structuur leren aanbrengen door mee te werken en een bijdrage leveren aan (werk)processen binnen een organisatie of bedrijf.
  • De MDT-plek geeft bedrijven of organisaties de gelegenheid om jongeren te binden aan het bedrijf en van elkaar te leren.
  • MDT-plekken helpen jongeren bij de oriëntatie op een eventuele (vervolg)studie of baan.

Hoe ging het de eerste twee jaar?

Partoer heeft voor MDT ‘Zoek het uit!’ de eerste twee jaar de monitoring voor het project gedaan. Daarin is in beeld gebracht hoe het project verliep en vooral hoe het de deelnemers verging. Hoe hebben de jongeren het MDT-project ervaren en wat hebben ze met deze ervaring gedaan?  Uit de monitor over de eerste twee jaar blijkt dat 68% van de jongeren na MDT weer naar school gaat of (vrijwilligers)werk gaat doen!

Hieronder is in de factsheet in één oogopslag te zien hoe het project in de eerste twee jaar is verlopen. In de eindrapportage staat alles uitgebreid beschreven.

 

partoer2021_factsheet_maatschappelijke_diensttijd_def.pdf
Bijlage: partoer2021_factsheet_maatschappelijke_diensttijd_def.pdf
eindrapportage_mdt_zoek_het_uit_def.pdf
Bijlage: eindrapportage_mdt_zoek_het_uit_def.pdf

Ander nieuws