Social media

Zoeken

Strijd voor duidelijke taal in Friesland

Friesland doet mee in de strijd tegen laaggeletterdheid. Met z’n allen kunnen we laaggeletterden helpen om te winnen. Hoe? Door te stemmen op het plan van de Friese laaggeletterden die meedoen aan de wedstrijd op www.telmeemettaal.nl

Stem op Fryslân! 

De laaggeletterdheid is hoog in Fryslân, zo blijkt uit onderzoek dat wij het afgelopen jaar uitvoerden. Laaggeletterdheid heeft een grote impact op het leven van mensen. Uit onderzoek blijkt dat de groep laaggeletterden steeds verder afraakt van de arbeidsmarkt, minder participeert en zich minder gezond voelt. Het verhogen van de taalkennis kan ervoor zorgen dat mensen een betere plek in de samenleving krijgen en zich gelukkiger voelen. Jij kunt je steentje bijdragen door nu te stemmen op het plan voor de laaggeletterden uit Friesland.

Wat houdt ons plan in?

Laaggeletterden uit Friesland hebben samen met ons een plan bedacht om de leesbaarheid van brieven van gemeenten en andere instanties te verbeteren. Gemeenten zijn namelijk heel goed in moeilijke brieven schrijven. Mensen die deze brieven niet begrijpen, kunnen daardoor in de problemen komen. Voor laaggeletterden staat dit probleem op nummer één. Sjoerd IJdema van Partoer heeft samen met een groep laaggeletterden, die taalles volgen op het Friesland College, een brief van de gemeente Leeuwarden nagekeken. Daarin stonden veel moeilijke zinnen en onduidelijke leestekens. De gemeente Leeuwarden neemt de aanbevelingen van de laaggeletterden serieus en gaat de brief aanpassen. 

Beste idee wordt uitgevoerd

De laaggeletterden zouden graag nog meer brieven tegen het licht willen houden. Dat kan misschien samen met het Friesland College zodat hier structureel verbetering in komt. ,,Het is een mooi voorbeeld van hoe we laaggeletterden kunnen helpen en laaggeletterden ons’’, stelt Sjoerd IJdema. Daarom werd dit idee ingestuurd voor de wedstrijd van het kennisinstituut en adviesbureau Movisie. Elke provincie doet mee en de beste ideeën die uit het landelijke experiment voortkomen worden uitgevoerd.

Stemmen kan tot en met 11 maart 2018.

 

partoer_laaggeletterdheid.pdf
Bijlage: partoer_laaggeletterdheid.pdf

Ander nieuws