Social media

Zoeken

Stevig aan het werk met de Investeringsagenda

Momenteel wordt in de regio Noardeast-Fryslân hard gewerkt om een investeringsagenda op te stellen. Deze investeringsagenda moet ervoor zorgen dat de regio er niet op achteruitgaat maar er juist op vooruitgaat, als de minister kiest voor gaswinning. Partoer is door de gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gevraagd om als onafhankelijke partij het proces te begeleiden.

Om de investeringsagenda op te stellen hebben wij alle relevante informatie over bestaand beleid en relevante projecten bij provincie, gemeente en waterschap verzameld. De drie hoofdthema’s voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zijn: Energietransitie, Verzilting en Sociaaleconomische vitaliteit. In maart is tijdens expertsessies met deskundige gesprekspartners (zowel professionals als betrokken vrijwilligers) nagedacht over kansrijke inhoud en prioriteiten. In de laatste weken van april zijn er dorpensessies uitgevoerd voor inwoners uit de omgeving en overige betrokkenen. Naast het gesprek met elkaar, werd tijdens de avonden kennis, ideeën en afwegingen opgehaald. Alle inbreng nemen we nu mee naar werkgroepen die in mei en juni plaatsvinden, met als doel om van de verkregen inhoud en ideeën een samenhangende investeringsagenda te maken. De eerste werkgroepen zijn al los.

Voor de verslagen van deze bijeenkomsten en/of meer informatie over het omgevingsproces: https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard 

Ander nieuws