Social media

Zoeken

Start project 'Een goed leven' bij Caparis

Ondertekening overeenkomst Partoer-Caparis

Partoer staat voor: ‘De mens als maat’. Daarom zijn we ontzettend enthousiast over onze rol aan het project bij Caparis met de titel ‘Een goed leven’. Dat is namelijk iets waar we allemaal naar streven. Sommige mensen komen hierin meer obstakels tegen dan andere. Bij Caparis werken veel kwetsbare mensen die problemen ervaren en daardoor voor kortere of langere tijd moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Denk aan laaggeletterdheid, een zwakke gezondheid en financiële problemen. Vaak zijn er meerdere problemen die met elkaar samenhangen. Dit project wil hier iets aan doen. Op donderdag 24 september vond de feestelijke aftrap plaats en werd de overeenkomst tussen Caparis en Partoer getekend. 

Ander nieuws