Social media

Zoeken

Start onderzoek Friesland College: aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Voor het Friesland College gaat Partoer onderzoek doen naar de aansluiting van de mbo-opleiding ICT & Gaming  op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij vooral om de technische kant van ICT en de Mediavormgeving. Het Friesland College wil onder andere weten hoe ze de technische kant beter kan oppakken en hoe ver ze kan gaan in het verbreden van de opleiding.

Binnen de Creatieve Industrie heeft het Friesland College meer behoefte aan inzicht in het werkveld, de trends en ontwikkelingen en de aansluiting van de opleidingen op het werkveld. Het is belangrijk dat studenten niet in een kaartenbak komen te liggen, maar kunnen toetreden op de arbeidsmarkt. Eerder deed Partoer ook onderzoek naar de aansluiting van Podiumkunsten, Podiumtechnieken en Eventmanagement tot de arbeidsmarkt.

Ondersteuningswensen

Om meer houvast te krijgen is een belangrijke vraag vanuit het Friesland College voor het huidige onderzoek: Wat zijn de ondersteuningswensen binnen de technische ICT en hoe sluit je de opleiding hierop aan? Binnen de opleidingsrichting Gaming & Mediavormgeving ligt een andere vraag. Dit is een aantrekkelijke opleiding die veel studenten trekt. Over het algemeen komen deze studenten gemakkelijker dan bij ICT aan een baan nadat ze zijn afgestudeerd. Het blijkt echter dat de studenten van Gaming & Mediavormgeving vaker in andere arbeidsgebieden terecht komen dan waar ze voor gestudeerd hebben. Hoe komt dat?

Interviews met bedrijven

Het Friesland College wil meer inzicht in de vaardigheden die studenten tijdens de opleiding leren, zodat ze het opleidingsprogramma beter kan onderbouwen en mogelijk de algemene vaardigheden toe kan passen binnen andere opleidingen. ,,Wij vinden het een mooie uitdaging om samen met het Friesland College antwoord te krijgen op deze vragen. Dit doen we aan de hand van interviews met bedrijven in het werkveld’’, aldus Lotte Piekema die namens Partoer het onderzoek gaat verrichten.

De verwachting is dat het onderzoek in juni wordt opgeleverd zodat het Friesland College de resultaten mee  kan nemen in de verdere ontwikkeling van het opleidingsprogramma.