Social media

Zoeken

Serious Game als voorbeeld bij congres BZK

Op 15 november organiseert het ministerie van BZK het inspiratiecongres Van Krimp naar Kracht. Tijdens dit congres wordt onze Serious Game als voorbeeld gebruikt om te laten zien hoe de regio Noardwest Fryslân uitkomst biedt bij moeilijke vraagstukken rond lokale voorzieningen.

Het congres is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van krimpgemeenten en gemeenten waar over enkele jaren krimp zal optreden. Tijdens het inspiratiecongres presenteren we onze Serious Game. Sjoerd IJdema: ,,In de regio Noardwest Fryslân krijgen we te maken met ontgroening, vergrijzing en demografische krimp, wat leidt tot een situatie waarin er te veel voorzieningen zijn ten opzichte van het aantal mensen dat er gebruik van maakt. Voor een aantal van die voorzieningen moeten keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Dat is vaak lastig, omdat ze een belangrijke functie hebben in de dorpen en doordat mensen er sentimentele waarde aan hechten. Om op een prettige manier met alle betrokkenen in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen over bijvoorbeeld een samenvoeging, doorstart, of sluiting van een lokale voorziening hebben we samen met Suzan Christiaanse van de faculteit Ruimtelijke wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een methodiek ontwikkeld in de vorm van een spel: de Serious Game.”

In het spel is een grote rol weggelegd voor de casuïstiek: aan de hand van echte voorbeelden en realistische scenario’s maken de betrokkenen samen een keuze. Het spel is onder andere gespeeld in het dorp Tzummarum. Wil je weten hoe dat ging? Klik dan hier.

Ander nieuws