Social media

Zoeken

"Samenwerking gemeente en inwoners"

De relatie tussen overheden en inwoners is de laatste decennia sterk veranderd: van verzorgingsstaat naar overheidsparticipatie. Samenwerken is nu het motto. Dat past in de huidige maatschappij en leidt tot betere resultaten. Maar hoe werk je op een effectieve manier samen met (georganiseerde) actieve inwoners?

Gemeente De Fryske Marren en Partoer hebben werkende weg een model ontwikkeld waarin integraal en samen met inwoners en maatschappelijke organisaties beleid wordt gemaakt.  We willen u graag vertellen waarom wij hiervoor hebben gekozen.

Partoer organiseert op donderdag 1 oktober 2015 een bijeenkomst voor alle beleidsmakers op gebied van samenlevingszaken, ruimtelijke ontwikkeling en communicatie van de Friese gemeenten: burgemeesters, wethouders, raadsleden, afdelingshoofden en dorpencoördinatoren.
 

Ander nieuws