Social media

Zoeken

RUG en Partoer genomineerd voor Award

Partoer is met de faculteit ruimtelijke wetenschappen genomineerd voor de RUG Impact Award met de serious game Voorzieningen-Wijs. Wij hebben dit nieuwe instrument samen met de Rijksuniversiteit Groningen (Suzan Christiaanse en Tialda Haartsen) ontwikkeld.

Vanaf 2020 onderscheidt de Rijksuniversiteit Groningen bijzondere prestaties van haar onderzoekers en studenten op het gebied van kennisbenutting met de RUG Impact Award. Hiermee worden wetenschappers en studenten in het zonnetje gezet die wetenschappelijk onderzoek verbinden aan een professionele en/of maatschappelijke praktijk. De serious game is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een nieuw keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen rondom voorzieningen.

Voorzieningen-Wijs wordt in Fryslân door de provincie, door Streekwurk en door gemeenten als instrument ingezet bij vraagstukken betreffende voorzieningen in dorpen en regio’s. De game speelt een belangrijke rol in het proces om op kritische momenten inzicht te krijgen in oplossingen voor de toekomst. Belangrijk daarbij is dat deze inzichten lokaal gedragen worden en omgezet worden tot concrete maatregelen.

De spelontwikkelaars van Partoer treden regelmatig op als onafhankelijke spelleiders tijdens het spelen van de game. Christiaanse en Haartsen van de RUG wonen sommige bijeenkomsten bij om zo input te krijgen voor een wetenschappelijke publicatie over de ontwikkeling en werking van Voorzieningen-Wijs. De ervaringen van mensen die Voorzieningen-Wijs tot nu toe hebben gespeeld zijn zeer positief. Opvallend is dat mensen door het instrument soms van inzicht veranderen en daardoor ook andere besluiten kunnen nemen.

Wilt u ook gebruik maken van Voorziening-Wijs? Aanmelden kan via Sjoerd IJdema van Partoer. 

Ander nieuws