Social media

Zoeken

Presentatie rapport alcohol- en drugsbeleid

In het gemeentehuis van Kollum presenteren wij donderdag 8 februari het rapport ‘Evaluatie alcohol- en drugsbeleid’ aan de gemeenteraden van Dantumadiel en Kollumerland c.a. Namens de Rekenkamercommissie hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het alcohol- en drugsbeleid in beide gemeenten.

Met het beleid proberen de gemeenten het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar tegen te gaan en het alcoholgebruik van jongeren boven de 18 jaar te beperken. Ook moet het drugsgebruik bestreden worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gestelde doelen zijn behaald. Wel is het aan te bevelen om meer aandacht te besteden aan preventie, zoals voorlichting op het middelbaar onderwijs.

De gemeenten hebben een duidelijk doel voor ogen: in 2018 moet het aandeel jongeren op verschillende aspecten van alcoholgebruik zijn gedaald naar het Friese gemiddelde of onder het Friese gemiddelde (2012). Voor het drugsbeleid zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd, omdat er in 2012 geen cijfers over bekend waren.

Onze onderzoekers zijn met de jongeren uit de gemeente in gesprek gegaan en hebben onder andere gevraagd hoe zij tegen het verhogen van de leeftijdsgrens aankijken, hoe vaak ze drinken en wat ze het liefst drinken. Dit leverde veel nieuwe informatie op.  

 

Ander nieuws