Social media

Zoeken

Pilot 'Verbinden Huisartsen en Gebiedsteams' afgerond

Na een lange aanloopperiode richting de start van de pilot en de nodige gevolgen van de coronamaatregelen, is de pilot ‘Verbinding tussen huisartsen en gebiedsteams’ afgerond. Partoer heeft deze pilot samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgdomein uitgevoerd. De pilot is gefinancierd door Stichting De Friesland. Het resultaat is een factsheet met daarin alle informatie, resultaten en conclusies uit de pilot.

Aanleiding voor de pilot

Huisartsen krijgen steeds vaker patiënten op het spreekuur die letterlijk ziek zijn van een ‘sociaal probleem’. Doorverwijzing naar het gebiedsteam is niet altijd een logische keuze voor de huisarts. Toch is het belangrijk dat beide elkaar snel weten te vinden, elkaar kennen en weten wat men kan. Als de huisarts via zijn eigen verwijssysteem kan verwijzen naar het gebiedsteam, los je in één keer veel problemen op en is uiteindelijk de patiënt sneller en beter geholpen. Doel van de pilot was om dit systeem uit te breiden met de optie om door te verwijzen naar het lokale gebiedsteam.

Werkwijze in de pilot

Partoer heeft bij twee gemeenten (Harlingen en Smallingerland) die al met Zorgdomein werken, de voor- en nadelen in beeld gebracht en bij drie gemeenten (Leeuwarden, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân) die nog niet met Zorgdomein werken, zijn de wensen en behoeften over de verbinding tussen gebiedsteams en huisartsenpraktijken in kaart gebracht. Daarvoor zijn met alle betrokkenen gesprekken gevoerd over ervaringen met het verwijssysteem en de wensen voor een eventueel aan te schaffen verwijssysteem.

Meer zicht op jeugdhulp en meer contact met professionals

Uit de evaluatie van de pilot blijkt onder andere dat huisartsen beter zicht hebben op jeugdhulp in de regio en er is meer contact tussen huisartsenpraktijken en andere professionals. Hierdoor weten zorgaanbieders beter wat ze van elkaar kunnen verwachten en kunnen ze gerichter verwijzen; ook naar minder zware vormen van zorg.

 

Ander nieuws