Social media

Zoeken

Pilot laat zien: netwerkgidsen leveren een goede bijdrage

In mei 2019 zijn wij begonnen met de monitoring van de pilot Netwerkgids. Deze pilot valt onder het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). MEE NL en ’s Heeren Loo willen met deze pilot mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek ondersteunen in hun zoektocht naar passende zorg. Vanuit Ieder(in) wordt het project gesteund en getoetst. Door de mismatch in wat wordt gevraagd en wat wordt geboden, loopt de zoektocht vaak vast. Problemen kunnen hierdoor versterken of er kunnen nieuwe problemen ontstaan. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook voor hun naasten. Voor een cliënt kunnen bijvoorbeeld gedragsproblemen versterken of kan agressie ontstaan wanneer de juiste zorg niet wordt geboden. Bij naasten kan het niet vinden van passende zorg zoveel stress opleveren dat ze bijvoorbeeld in sociaal isolement raken of een burn-out krijgen.

Problemen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of worden weggenomen, zodat iedereen meer het leven kan leiden wat hij/zij voor ogen heeft. Daarom hebben MEE NL en ’s Heeren Loo bedacht om een gespecialiseerde cliëntondersteuner naast de cliënt en zijn/haar naasten te zetten; een zogenaamde netwerkgids. De netwerkgids is gespecialiseerd in complexe problematiek en kan intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. De netwerkgidsen zijn nu iets meer dan een halfjaar aan de slag en de eerste meting hebben wij uitgevoerd. Er is meer tijd en er zijn meer metingen nodig om de werking van de netwerkgidsen goed in beeld te brengen, maar het is wel duidelijk dat de netwerkgids veel stress en frustraties kan wegnemen. Het feit dat er een vertrouwd iemand naast staat, waar de naasten op kunnen leunen, die meedenkt en meegaat naar belangrijke gesprekken, zorgt voor meer rust en ruimte. Het komende jaar moet duidelijk worden hoe de uitgezette lijnen door de netwerkgids tot passende zorg komt.

Ander nieuws