Social media

Zoeken

Partoer zorgt voor verbinding huisartsen en gebiedsteams

Partoer heeft een instrument ontwikkeld dat huisartsen en gebiedsteams met elkaar verbindt. Leeuwarderadeel is de eerste gemeente die met het stappenplan werkt. Als de werkwijze goed slaagt kunnen ook andere gemeenten hier gebruik van maken.

Uit de praktijk blijkt dat huisartsen en gebiedsteams elkaar niet goed weten te vinden. Volgens Sjoerd IJdema van het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer komt dat doordat huisartsen en medewerkers van gebiedsteams niet dezelfde taal spreken. ,,Huisartsen werken in het medische domein en gebiedsteammedewerkers in het sociale domein. De communicatie tussen beide partijen verloopt niet altijd even goed met als gevolg dat huisartsen geen gebruik maken van de diensten van de gebiedsteams en andersom. De huisartsen in Leeuwarderadeel hebben Partoer daarom gevraagd om beide partijen bij elkaar te brengen’’, legt IJdema uit.

Hij heeft de juiste mensen met elkaar in contact gebracht. Daarnaast heeft Partoer een eenvoudige stappenkaart gemaakt waardoor duidelijk wordt hoe huisartsen patiënten kunnen doorverwijzen naar gebiedsteams en andersom. Daarbij is rekening gehouden met de privacy van de patiënten/cliënten. Ook is het plan zo opgezet dat het niet teveel tijd kost. ,,Uiteindelijk wordt de werkdruk voor huisartsen zelfs lager, want uit onderzoek blijkt dat de klachten van patiënten vaak worden veroorzaakt door sociale problemen. Bijvoorbeeld doordat mensen schulden hebben, eenzaam zijn of ruzie hebben in de familie. Voor dit soort problemen kunnen mensen bij de gebiedsteams terecht en hoeven ze dus niet naar de huisarts. Van oudsher is het eerste wat mensen echter doen: de huisarts bellen. Daarom is het ook zo belangrijk dat huisartsen doorverwijzen naar gebiedsteams. Op deze manier worden mensen geholpen met de juiste hulp op de juiste plek.’’

Het instrument en de methodiek is overdraagbaar en kan vanuit de gemeente Leeuwarderadeel ook geïmplementeerd worden bij de andere gemeenten in de Streek Noordwest. Wel is maatwerk hierbij belangrijk. Niet elke huisarts of gebiedsteam werkt hetzelfde. IJdema: ,,We merken dat dit probleem ook bij andere gemeenten speelt. Eigenlijk is de oplossing heel simpel. Het enige wat partijen soms nodig hebben is een intermediair die beide talen begrijpt en de juiste mensen met elkaar in contact brengt. Daar zijn wij voor.’’

Kunt u ook hulp gebruiken bij het verbinden van huisartsen en gebiedsteams in uw gemeente? Neem vrijblijvend contact op met Sjoerd IJdema of Ellen Stutterheim van Partoer.

 

Ander nieuws