Social media

Zoeken

Partoer zoekt witte vlekken in zorglandschap

Partoer heeft onderzocht wat de meest prangende thema’s in Noordoost Fryslân zijn ten aanzien van de gemeenschappelijke regionale zorgopgave. Sjoerd IJdema van Partoer presenteerde donderdag 12 mei in Kollumerzwaag de resultaten tijdens de Werkconferentie ‘Samen werken aan de regionale zorgopgave’.

Het zorglandschap is ingrijpend aan het veranderen. In 2030 ziet de demografische samenstelling van de inwoners in Noordoost Fryslân er anders uit dan nu. ,,Het is nodig dat we ons met het oog op 2030 nu buigen over de vraag wat we de komende vier jaar binnen de samenwerkingsagenda noordoost Fryslân (ANNO II) willen bewerkstelligen om op tijd klaar te zijn voor deze toekomst. Met de nadruk op samen. Elke gemeente, zorginstelling en zorgverzekeraar heeft eigen taken en prioriteiten. Waar we nu naar op zoek gaan is: wat moeten en willen we de komende vier jaar samen doen, op weg naar 2030?’’, aldus Gerda Postma, wethouder Achtkarspelen en Bestuurlijk trekker Zorgopgave ANNO namens de samenwerkende partijen in Noordoost Fryslân.

Witte vlekken

Op basis van het onderzoek van Partoer, naar witte vlekken in het zorglandschap (zie bijlage), werd tijdens de Werkconferentie voor de samenwerkingsperiode 2016-2020 met elkaar verkend wat de gemeenschappelijke regionale Zorgopgave is.

Andere zorgvraag

Noordoost Fryslân heeft te maken met een ingrijpende demografische transitie. Het veranderen van de bevolkingssamenstelling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat deze verandering gepaard met vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met toenemende chronische aandoeningen. De combinatie van meer ouderen die ook nog eens ouder worden dan voorheen leidt tot een andere zorgvraag. Tegelijkertijd gaat dit samen met een daling van het (zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit en daarmee in kwaliteit. Hoewel nu het aantal huishoudens nog stijgt, zal ook deze op de langere termijn dalen. Het aantal alleenstaande huishoudens neemt echter sterk toe.

Gevolgen

De ontgroening en vergrijzing van Noordoost Fryslân zal gevolgen hebben op diverse terreinen. Wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en ook de zorg- en welzijnsvoorzieningen komen in Noordoost Fryslân onder druk. De verandering in de bevolkingssamenstelling is een gegeven, er tegen vechten heeft geen zin. Beter is het om te anticiperen op de veranderingen en de verschillende vraagstukken op te pakken en passend te maken voor de regio.

 

rapportage_zorg_in_2030_def.pdf
Bijlage: rapportage_zorg_in_2030_def.pdf

Ander nieuws