Social media

Zoeken

Partoer trekt langlopend sportpark-proces vlot

“Voetbalclubs vv Idskenhuizen en vv Renado zijn het eens over gezamenlijke locatie”, zo kopte de Leeuwarder Courant op 12 januari. Ruim 15 jaar heeft het proces geduurd en vele malen werd de handdoek door één van de partijen in de ring gegooid, maar onder leiding van Sjoerd IJdema van Partoer als onafhankelijk procesbegeleider is het uiteindelijk gelukt om de bal straks te laten rollen op een gezamenlijk sportcomplex. Als locatie is een plek gekozen tussen beide dorpen in, goed bereikbaar en toekomstbestendig. Een prachtige plek, waar de toekomst van beide clubs én de jeugd van Langwar er zonnig uitziet.

De weg naar succes: Serious Game en ‘drege petearen’

Toen Partoer de opdracht van de gemeente De Fryske Marren aannam om nog één ultieme poging te doen om de partijen op één lijn te krijgen, is begonnen met ons instrument Serious Game. Een serieus bordspel om alle belangen en opties inzichtelijk te maken. Toen de uitkomst was dat partijen écht bereid waren elkaar te vinden, is er een groep gevormd waarmee een serie groepsgesprekken is gevoerd. In die groep waren natuurlijk beide voetbalverenigingen vertegenwoordigd, maar ook beide dorpsbelangen, de KNVB en de gemeente.

Constructief

Er waren uiteindelijk zeven bijeenkomsten nodig om tot een uitgedragen zaak te komen. Tijdens deze avonden zijn locatiebezoeken afgelegd, is gewerkt aan scenario’s en zijn de verschillende scenario’s ingevoerd in een matrix, waarin alle aspecten gewogen werden. Uiteindelijk wordt 23 november 2020 een historische avond, want dan wordt er definitief en unaniem gekozen voor de nu gekozen locatie. Partoer heeft de partijen daarna nog geadviseerd over de aanpak van de communicatie richting leden en dorpsbewoners, met uiteindelijk het prachtige resultaat dat beide dorpen het voorstel hebben omarmd.

Laat de bal maar rollen

Daarmee is aan een lang en slepend proces een einde gekomen en was de klus voor Partoer geklaard. Ons motto ‘de mens als maat’, heeft ook in dit proces een grote rol gespeeld: oog en oor hebben voor alle belagen en samen komen tot het beste resultaat. Tijdens de laatste bijeenkomst is door Sjoerd IJdema grote waardering uitgesproken richting alle partijen voor hun constructieve opstelling in dit lastige proces.

Ander nieuws