Social media

Zoeken

Partoer ook betrokken bij tweede editie DOM’s

Na het succes van de DOM (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) in het voormalige Dongeradeel is in 2019 besloten om dit project een vervolg te geven in de hele regio Noordoost-Fryslân. Vanaf het begin is Partoer in de persoon van Jan Rodenhuis als consultant bij dit project betrokken. Ook bij het vervolg gaat Partoer als onafhankelijke partij verbindingen leggen tussen de dorpen en de andere partijen. Dat gebeurt o.a. door mee te doen in het kernteam voor de algehele organisatie.

Data-onderzoek en procesbegeleiding

Daarnaast doet Partoer het data-onderzoek en stelt factsheets op voor de dorpsontwikkelingen. Belangrijke taak is ook het begeleiden van het proces van de DOM’s door middel van de vouchers die ingezet kunnen worden. De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury en ook daar zorgt Partoer voor de begeleiding en de facilitering.

DOM’s en Partoer, een uitstekende combinatie

De eerste editie van de DOM’s heeft in de deelnemende dorpen een bijzondere beweging in gang gezet. Die beweging ontstaat niet van onderop of van bovenaf, maar door het midden. De DOM brengt leven in de brouwerij en daar draagt Partoer graag zijn steenje aan bij met als motto: ‘De mens als maat’.

Op de foto is te zien hoe bij het 1-jarig jubileum van de DOM hoe met behulp van stemkastjes met de dorpsbewoners besproken werd wat goed gaat en wat beter kan bij de DOM. (Foto: Klasina van der Werf)

 

Ander nieuws