Social media

Zoeken

Partoer onderzoekt Plattelandsbeleid Provincie Fryslân

Partoer heeft het ‘Plattelandsbeleid 2014-2017’ van de Provincie Fryslân tussentijds geëvalueerd. Inzet daarbij was om te zien in hoeverre de doelen bereikt zijn die in de beleidsnota Plattelân zijn gesteld. Hoeveel (energie neutrale) dorpshuizen zijn er bijvoorbeeld bijgekomen, welke projecten zijn er in de dorpen gerealiseerd en wat voor trends en ontwikkelingen spelen er op het platteland?  

Aanleiding voor deze tussenevaluatie was dat de Provincie Fryslân het belangrijk vindt om haar beleid effectief uit te voeren en op basis van heldere inzichten haar nieuwe beleid te maken. Het was aan Partoer de taak om uit te zoeken in hoeverre alle plannen gerealiseerd zijn.

Aan de hand van de beleidsnota wil de Provincie Fryslân het Friese platteland leefbaar houden en verder ontwikkelen. Partoer heeft het onderzoek uitgevoerd door interviews te houden met betrokkenen en de resultaten en projecten te analyseren in het kader van het plattelandsbeleid. Het rapport is inmiddels opgeleverd. ,,Dit onderzoek past precies in ons straatje, want wij voelen ons betrokken bij het Friese platteland. Wij zijn dan ook blij dat wij dit onderzoek mochten uitvoeren’’, aldus projectleider Els Hiemstra van Partoer.

Ander nieuws