Social media

Zoeken

Partoer ondersteunt bij burgerparticipatie

Vandaag publiceerde het Fries Sociaal Planbureau (FSP) het rapport ‘Fries burgerpanel vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven’. Dit onderzoek brengt in kaart wat het effect is van de nieuwe rol van de overheid op vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven.

Uit het Fries burgerpanel blijkt dat panelleden zonder vrijwilligerswerk graag ondersteuning van de gemeente of een andere organisatie krijgen om dit in de toekomst wel te gaan doen. Ook blijkt dat er onduidelijkheid is over de nieuwe rol van de gemeente. Lees de publicatie hier

Partoer kan gemeenten en burgers helpen
Als de overheid zich terugtrekt, laat ze dan ook alles los? Wordt de leefbaarheid in dorpen en wijken het eigen terrein van inwoners en maatschappelijke organisaties? De ervaring leert dat het niet om loslaten gaat, maar om constructief samenwerken tussen alle partijen, waar de gemeente haar eigen rol heeft. De oplossing schuilt in samenwerking. Maar hoe doe je dat en wie neemt hiertoe het initiatief? Dit zijn vragen waarop Partoer het antwoord kan helpen vinden en formuleren.

Begeleiden

Partoer heeft veel ervaring in het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen overheden en burgers. Of het nu gaat om een burgerinitiatief, of het betrekken van burgers bij nieuw beleid: samen met Partoer worden er optimale resultaten bereikt.

Onderzoek

Ook kunt u Partoer inschakelen voor onderzoek. We kunnen bijvoorbeeld de initiatieven in uw gemeente en de wensen van uw inwoners in kaart brengen en onderzoeken hoe u uw inwoners het beste betrekt bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.

Vrijwilligersacademie

Verder heeft Partoer de vrijwilligersacademie opgericht. Via de vrijwilligersacademie worden trainingen en workshops voor vrijwilligers inzichtelijk gemaakt, zodat ze hun werk (nog) beter kunnen doen en zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen zelf (over)belast te raken.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeelden van de rol die Partoer heeft gespeeld bij samenwerkingstrajecten tussen overheden en burgers zijn: het DOM-project en het werkdocument dat Partoer heeft ontwikkeld samen met gemeente De Fryske Marren. Verder heeft Partoer geholpen bij het project ‘It Nije Doarp Moarre Ljussens’. Deze dorpen hebben de krachten gebundeld en willen samen verder op weg naar zoveel mogelijk zelfvoorzienende dorpen. De rol van Partoer bij de burgerinitiatieven in Ooststellingwerf is vergelijkbaar: ook hier helpt Partoer de initiatiefnemers op gang om te komen van idee naar projectplan door te coachen, adviseren en inspireren. Verder heeft Partoer een procesbegeleider geleverd bij het Sociaal experiment Buitenpost. Samen met inwoners van Buitenpost is onderzocht of de terugtrekkende overheid burgers de mogelijkheid biedt om zelf aan de slag te gaan. 

Inspirerende voorbeelden en tips en trucs zijn ook te vinden in de uitgave ‘Minsken meitsje de mienskip’ van Partoer (zie bijlage).

Kracht van Partoer
  • Wij weten wat er leeft bij alle betrokken partijen
  • We spreken letterlijk en figuurlijk de taal van de betrokken partijen
  • Wij zijn kritisch en onafhankelijk
  • Wij zijn professioneel en hebben jarenlange ervaring met  het opzetten en begeleiden van samenwerkingstrajecten tussen burgers en  overheden
  • Wij zijn flexibel en hebben alle disciplines in huis om het gehele of een deel  van het traject te verzorgen
  • Onze procesbegeleiders, projectmanagers en schrijvers hebben door hun ervaring en contacten een uitgebreid netwerk opgebouwd, met alle voordelen van dien.

Hulp nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met consultant Jan Rodenhuis van Partoer. Wij gaan graag met u in gesprek! 

 

partoer_minsken_meitsje_de_mienskip-def_0_1.pdf
Bijlage: partoer_minsken_meitsje_de_mienskip-def_0_1.pdf

Ander nieuws