Social media

Zoeken

Partoer nodigt u uit: Noordelijk Congres Democratic Challenge

Op de grens van de drie Noordelijke provincies, in een leegstaand bankgebouw in Oosterwolde, vindt donderdag 26 januari 2017 het Noordelijk Congres Democratic Challenge (NCDC) plaats. Het NCDC is een congres voor burgerinitiatiefnemers, mensen met goede ideeën, vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties. Partoer nodigt u van harte uit.

Het congres (16.00 tot 21.00 uur) staat in het teken van Democratic Challenge. Het congres draait om het delen van kennis, praktische voorbeelden, inspirerende initiatieven en experimenten die de andere vormen van democratie laten zien.

In deze tijd van herziening van het sociale domein zijn inwoners en gemeenten, al dan niet ingegeven door bezuinigingen, op zoek naar goede manieren om publieke taken en maatschappelijke verantwoordelijkheden in te vullen. Het lokale bestuur doet daarmee een groter beroep op de inwoners. Dat creëert nieuwe verhoudingen tussen beide groepen. Welke gevolgen heeft dat?

Hoofdspreker Job Cohen 

Hoofdspreker tijdens het congres is voormalig politicus Job Cohen. De oud-burgemeester van Amsterdam was degene die actief optrad tegen de tweedeling in de samenleving. Tegenwoordig is hij hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit van Leiden. In dat verband houdt hij zich onder meer bezig met de lokale democratie. Cohen zal ons een spiegel van het heden en de toekomst voorhouden.

Deelsessies door Partoer

Partoer organiseert deelsessies over het Fonds Ooststellingwerf en het Experiment Duurzaam Beschermde Dorpsgezichten, ook wel DOM-project. Volgens consultant Jan Rodenhuis van Partoer zoeken de verschillende partijen naar nieuwe wegen om mensen bij hun beleid te betrekken. ,,Het zogenaamde DOM-project in de gemeente Dongeradeel is een mooi voorbeeld van hoe het anders kan. Daar mogen de bewoners meebeslissen over wat er in hun dorp gebeurt.’’

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden klik hier. Het maximum aantal deelnemers is 150, dus wees er snel bij.

Het Noordelijk Congres Democratic Challenge wordt op initiatief van CMO STAMM in gezamenlijkheid met Partoer en andere Noordelijke organisaties en instellingen georganiseerd (zie bijlage). Het programma volgt later.

 

uitnodiging-ncdc2017.pdf
Bijlage: uitnodiging-ncdc2017.pdf

Ander nieuws