Social media

Zoeken

Partoer helpt gemeenten om vluchtelingen goed te bereiken

‘Op eigen kracht ver gekomen’. Zo heet de handreiking van Partoer die directeur Ingrid van de Vegte dinsdagavond 5 april heeft aangeboden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG). De handreiking, die deel uitmaakt van het project ‘Inclusie in tijden van transitie’, sloot precies aan bij het thema van deze avond: ‘Vluchtelingenvraagstuk: aandacht voor de langere termijn’.

De stroom van vluchtelingen richting Europa beheerst al enige tijd het politieke debat. Naast de zoektocht naar opvanglocaties is het echter hierbij vooral ook van belang om goed na te denken over de consequenties van de toestroom op de langere termijn: huisvesting, onderwijs en werk. Zo is huisvesting voor een goede integratie van vergunninghouders essentieel. Ook de toeleiding naar werk, onderwijs en aandacht voor taal en inburgering zijn hierbij belangrijke aandachtspunten voor gemeenten.

Aangezien de culturele diversiteit in ons land toeneemt blijft het voor gemeenten lastig om alle inwoners goed te bereiken, vooral nu we in een tijd van transformatie zitten. In de handreiking van Partoer worden gemeenten op weg geholpen om migranten en vluchtelingen goed te bereiken en waar nodig passende dienstverlening en ondersteuning te bieden.

De informatie in deze handreiking richt zich op lokale beleidsmakers, bestuurders en professionals die in hun gemeente aan de slag willen gaan om een betere aansluiting tot stand te brengen tussen de huidige veranderingen in het sociaal domein en de positie van migranten van buiten Europa. De handreiking biedt informatie en bundelt aanbevelingen, tips en praktijkvoorbeelden (zie bijlage).

Wilt u nader in gesprek met Partoer over hoe u in uw gemeente vluchtelingen de hand kunt reiken? Neem dan contact op met Nyske van der Feen

handreikingeif_def_juni_2015.pdf
Bijlage: handreikingeif_def_juni_2015.pdf

Ander nieuws