Social media

Zoeken

Partoer geeft zicht op zorg in gemeenten

Hoe ervaren inwoners van gemeenten de gebiedsteams en het beleid op het gebied van de Wmo en Jeugdwet?

Er is nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Hoe ervaren cliënten de nieuwe werkwijze? Het zijn uw inwoners, de ervaringsdeskundigen, die kunnen vertellen wat er goed gaat en wat beter kan. Cliëntervaringsonderzoek geeft hier zicht op.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo/Jeugd

Partoer kan de (verplichte) modelvragenlijst toepassen, of een vragenlijst op maat maken. Daarnaast is Partoer gespecialiseerd in het interviewen van bewoners voor het verhaal achter de cijfers. Verhalen die cijfers, grafieken en tabellen betekenis geven.

Cliëntervaringsonderzoek gebiedsteams

Wilt u weten wat uw inwoners vinden van het werk van de gebiedsteams? Partoer brengt dit voor u in kaart. Ook gaat Partoer graag met uw inwoners in gesprek om de resultaten te duiden.

Meer informatie: Bel (058) 234 8501 voor een adviesgesprek over zorg in uw gemeente met een specialist van Partoer. 

Ander nieuws