Social media

Zoeken

Partoer in de Week van lezen en schrijven

“Laaggeletterden zijn experts in lezen” zo begon de blog die mijn collega Sjoerd IJdema in januari van dit jaar schreef. Zo heb ik dat zelf ook ervaren in het project ‘Doe de T-proef!’, dat Partoer met subsidie uit het Kansenfonds van Provincie Fryslân heeft mogen uitvoeren. We hebben maar liefst 27 brieven, flyers en folders mogen bekijken met zo’n 250 cursisten van het FC Extra (volwassenenonderwijs van het Friesland College). Samen bekeken we de brief, bespraken we moeilijke woorden en of de boodschap duidelijk was (Wat moet je nu doen? Wat is de bedoeling van de brief?). De kracht in dit project lag in het gezamenlijk bekijken van de stukken in de les, de cursisten konden elkaar heel goed helpen als woorden of zinnen onduidelijk waren. En daarmee konden zij ook een heel goed advies geven aan de brievenschrijver: ‘dit woord is niet zo duidelijk, maar als het er zo zou staan, dan snappen de meeste mensen het wel’.

Dus, inderdaad, de laaggeletterden, of in dit geval mensen die de Nederlandse taal leren, zijn experts in het lezen van brieven. En misschien nog meer dan dat experts in het adviseren van hoe brieven nog beter, nog leesbaarder en nog begrijpelijker kunnen worden. Wat een waardevolle ervaring om als adviseur samen met deze T-teams (de T van Taal en Toegankelijkheid) te mogen samenwerken. Ik hoop oprecht dat nu ‘Doe de T-proef!’ als project afgelopen is, de initiatieven om in een groep naar brieven te kijken zullen uitbreiden. Wij hebben hiervoor een methodiekbeschrijving gemaakt, maak daar vooral gebruik van!

Gelukkig zijn er veel enthousiaste mensen die zich inzetten om brieven voor iedereen te begrijpen te maken. Zoals de Taalambassadeurs van Stichting ABC, die op locatie kijken hoe (talig) toegankelijk die plek is, en ook brieven screenen op leesbaarheid. Tijdens ‘Doe de T-proef!’ hebben we fijn, constructief contact met Stichting ABC gehad. En relatief nieuw is de Brievenwasserette bij gemeente De Fryske Marren, waar je moeilijke brieven in mag leveren, waarna deze nog eens goed bekeken en aangepast worden.

Mijn wens is dat alle kennis en alle initiatieven die er zijn nog beter vindbaar worden. Dat het heel vanzelfsprekend is dat als je een brief maakt voor een breed publiek, je die dan door mensen die er echt verstand van hebben (mensen met een andere taalachtergrond, mensen met lagere taalvaardigheden) laat lezen om het zo goed mogelijk te maken. Zou prachtig zijn als hier een rol voor Partoer in ligt voor de toekomst!

Voor meer informatie over de methodiekomschrijving voor het screenen van brieven met een groep mensen die lagere (Nederlandse) taalvaardigheden hebben, neem vooral contact op met Nienke Broeils nbroeils@partoer.nl

Ander nieuws