Social media

Zoeken

Partoer biedt hulp bij invullen enquête busvervoer

Medewerkers van Partoer hebben vorige week inwoners van Tersoal, Sibrandabuorren en Oosternijkerk geholpen bij het invullen van een enquête over het busvervoer, nu en in de toekomst. Ruim twintig (oudere) mensen vroegen om hulp. In totaal hebben tot nu toe 188 mensen de enquête ingevuld. De enquête kan nog tot 3 januari 2017 worden ingevuld.

Het invullen van de enquête duurde ongeveer 10 minuten. De enquête kon gewoon thuis op de computer worden ingevuld. Voor mensen die daar problemen mee hadden, kwamen medewerkers van Partoer vorige week in de het dorpshuis/sportzaal van de drie dorpen langs om ze te helpen. Drie studenten van de Onafhankelijke Planologische Adviesgroep gingen langs de deuren om dorpsbewoners nogmaals te attenderen op de enquête.

Deze drie dorpen zijn door de provincie Fryslân uitgekozen voor het onderzoek over vervoergedrag van reizigers in Fryslân. De provincie wil het hele openbaar vervoer in 2020 opnieuw aanbesteden. Door middel van dit onderzoek kan de provincie goed inspelen op ontwikkelingen die invloed hebben op het vervoergedrag op het platteland, zoals vergrijzing, krimp of de toegenomen mobiliteit van bewoners. Het totale onderzoek wordt uitgevoerd door Partoer, Sweco en Transtec.

Ander nieuws