Social media

Zoeken

Partoer begeleidt proces MFA in Twijzelerheide

In Twijzelerheide zijn plannen voor het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp, waarbij onderwijs en sport maar ook sociale voorzieningen worden gebundeld. De initiatiefnemers willen met deze aanpak de kinderen in Twijzelerheide en Zwagerbosch kansen bieden voor een goede en gezonde toekomst. Bovendien wordt krimp op deze manier tegengegaan. Momenteel wordt onderzocht of de plannen haalbaar zijn.

Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de plannen voor nieuwbouw van beide scholen (It Twaspan en De Reinbôge), maar ook voor de accommodatie van VVT (Voetbal Vereniging Twijzelerheide). Hoewel beide ontwikkelingen los van elkaar staan, is vanuit meerdere partijen uit de dorpen de wens geuit om de mogelijkheid tot bundeling te onderzoeken. Zo kunnen de verschillende functies (onderwijs, sport en sociaal) elkaar versterken in een duurzaam en toekomstbestendige voorziening voor beide dorpen. 

Voorzieningen-Wijs

Woensdag hebben wij de wensen van alle partijen naast elkaar gelegd om zo de mogelijkheden binnen de gemeente Achtkarspelen te bekijken. Hiervoor hebben wij onze serious game ‘Voorzieningen-Wijs’ ingezet. Naast de scholen en VVT hebben ook de vertegenwoordigers van het dorpshuis De Jister, de peuterspeelzaal It Boartershûske en de ijsbaanvereniging It iispylkje actief meegedacht. Plaatselijk Belang Twijzelerheide neemt in dit onderzoek een overkoepelende rol in, ondersteund door het plaatselijk belang van Zwagerbosch. Ook de gemeente Achtkarspelen is bij het onderzoek betrokken.

Aanpak

Wij begeleiden het participatieproces in opdracht van de gemeente Achtkarspelen en Weusthuis & Partners ontwikkelt de businesscase in opdracht van het dorp. Hoe gaan wij dit aanpakken? Door een open en transparant proces in te gaan waarbij alle betrokken partijen gelijkwaardig en op het juiste moment een bijdrage leveren. Op deze manier ontstaat een duurzaam en gedragen toekomscenario waarmee het dorp de toekomst tegemoet kan gaan.

 

Ander nieuws