Social media

Zoeken

Partoer begeleidt investeringsagenda Ternaard

De gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben ons gevraagd om samen met de regio een investeringsagenda op te stellen binnen het Omgevingsproces Ternaard. Maandagavond was de startbijeenkomst van het Omgevingsproces Ternaard. Inwoners en belanghebbenden praten in dit proces mee over de investeringen die nodig zijn als de minister voor gaswinning kiest. 

De NAM heeft een vergunningaanvraag ingediend om gas te mogen winnen bij Ternaard. De minister gaat daarover en die neemt waarschijnlijk in het najaar van 2019 een besluit. Er is in de directe omgeving en de regio veel zorg en weerstand ten aanzien van de mogelijke gaswinning. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn niet voor gaswinning en zullen die opvatting duidelijk overbrengen aan de minister. Naast hun standpunt over de gaswinning, leggen de regionale overheden de minister een Investeringsagenda voor. De regio vindt dat als de minister voor gaswinning kiest, het Rijk en de NAM fors moeten investeren in de regio om de negatieve gevolgen te compenseren en om bij te dragen aan een goed toekomstperspectief voor de inwoners en ondernemers. De regionale overheden vinden het belangrijk om de Investeringsagenda samen met inwoners en belanghebbenden te maken. Om dat zorgvuldig te doen, zijn wij gevraagd om het proces onafhankelijk te (bege)leiden. 

Denk mee!

Partoer en de Friese overheden nodigen inwoners en belanghebbenden in de regio Noardeast-Fryslân van harte uit om deel te nemen aan één of meerdere dorpensessies, om zo zorgen en belangen om et zetten in een toekomstgericht programma. Elke avond wordt één ontwikkelingsthema besproken.

  • 11 april | Verzilting: Wat betekent mogelijke extra verzilting voor het gebied en hoe gaan we daarmee om? Hoe en wanneer?
  • 15 april | Energietransitie: Bij u thuis, in uw straat, uw dorp, in Noardeast-Fryslân. Hoe en wanneer?
  • 25 april | Sociaal economische vitaliteit: welke ontwikkelingsmogelijkheden zien we voor de korte en lange termijn in de dorpen en in het hele gebied? Hoe en wanneer gaan we die mogelijkheden realiseren?

U kunt zich aanmelden voor een of meerdere dorpensessies via www.partoer.nl/dorpensessies.

Meer informatie over het Omgevingsproces Ternaard is te vinden op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân: https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard

 

partoer_omgevingsproces_ternaard.pdf
Bijlage: partoer_omgevingsproces_ternaard.pdf

Ander nieuws