Social media

Zoeken

Op bezoek bij de dorpen van Opsterland

Dorpenavond Gorredijk

Elke vier jaar worden de dorpsspiegels gehouden in de gemeente Opsterland. Alle inwoners van de gemeente hebben een enquête gekregen en de afgelopen weken hebben wij een ronde door de vijftien dorpen in Opsterland gemaakt om de eerste resultaten van deze enquête met inwoners en dorpsbelangen/plaatselijk belangen te bespreken. Bij deze avonden/middagen waren ook de dorpencoördinatoren van de gemeente aanwezig.

De dorpsspiegels laten per dorp zien wat er leeft in de dorpen: Voelen inwoners zich veilig? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun dorp? Is het er prettig wonen? Daarnaast wordt in de dorpsspiegel aandacht besteed aan de bevolkingssamenstelling, gezondheid, de fysieke omgeving, de relatie met de gemeente en de toekomst van de dorpen.

In de zomerperiode worden alle uitkomsten van de avonden verwerkt in de rapporten. Na de zomer worden er vijftien rapporten en een basisrapportage opgeleverd aan de gemeente Opsterland.

 

Ander nieuws