Social media

Zoeken

Onderzoek Tomke-project bijna afgerond

Zo’n 350 ouders van peuters hebben de enquête ingevuld over het Friese taalstimuleringsproject Tomke. Voor Partoer is dit een mooi aantal om een goed beeld te krijgen van de effecten die de Friestalige verhalen van Tomke hebben op meertaligheid en de Friese voorleescultuur. Vorige week vonden de laatste verdiepingsgesprekken plaats.

Tomke, die met zijn hondje Romke, buurmeisje Yana Yu en Kornelia de Kangeroe allerlei avonturen beleeft, bestaat twintig jaar. Voor de Afûk, Bibliotheek Service Fryslân en Stichting Lezen een mooie aanleiding voor dit onderzoek dat wij mochten uitvoeren. Nog nooit eerder werd onderzocht wat voor meerwaarde de bekende Tomke-verhalen volgens ouders van peuters hebben op meertaligheid.

Naast de enquête zijn er ook groepsgesprekken gehouden met enkele ouders van peuters in Leeuwarden en Dokkum. Dit leverde aanvullende informatie op. Binnenkort wordt duidelijk hoe ouders het gebruik van het Tomke-materiaal ervaren, wat hun wensen/behoeften zijn omtrent het Tomke-project en of Tomke daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

Op de foto: Sjoerd IJdema en Lotte Piekema van Partoer in de bibliotheek van Dokkum waar ze verdiepingsgesprekken hielden met ouders over het Tomke-project.

Ander nieuws