Social media

Zoeken

Onderzoek peuter- en kinderopvang in gemeente Heerenveen

Voor de gemeente Heerenveen zijn wij een onderzoek gestart naar de behoeften en wensen van ouders rondom peuter-/kinderopvang. De gemeente wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven een voorschoolse voorziening te bezoeken. Wethouder Jelle Zoetendal: “Via het onderzoek willen we te weten komen waar de ouders behoefte aan hebben, zodat we de opvang verder kunnen verbeteren”.

Voor het onderzoek worden alle ouders in de gemeente van kinderen tussen de één en zes jaar oud uitgenodigd om mee te doen aan een enquête. Inmiddels hebben zo’n 2000 ouders in de gemeente een verzoek ontvangen om de enquête digitaal in te vullen. Ook worden ouders via lokale kranten en posters worden gestimuleerd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Gemeenten krijgen van de overheid budget (Asschergelden) om meer peuters de kans te bieden naar een voorschoolse voorziening te gaan dan nu het geval is. De gemeente Heerenveen wil weten hoe zij haar geld op een goede manier besteedt en laat ons daarom als onafhankelijke partij inzicht geven in wat ouders nodig hebben.

Meer weten over de onderzoeken die wij uitvoeren rondom voorschoolse voorzieningen? Lees het in dit interview.

Ander nieuws